KnaufKnauf

جدول مقایسه دانلود فایل ها

 

مقایسه فنی و هزینه ای ساختارهای کناف با سایر مصالح

گزارشی از مقایسه فنی و هزینه ای محصولات شرکت کناف ایران با دیگر روش هاو مصالح مورد مصرف در ساخت دیوار و سقف، تهیه شده که مطالعه آن را به شما پیشنهاد می نماییم. با آگاهی از اطلاعات مندرج در این جداول مقایسه ای، بی گمان با آسودگی بیشتری نسبت به انتخاب محصولات کناف برای پروژه خود اقدام خواهید نمود. این گزارش توسط کارشناسان شرکت کناف ایران گردآوری شده و همراه با این مجموعه حضورتان ارائه می شود.


انواع دیوار شاخص افت تراز شدت صوت Rw شاخص هدایت حرارتی U وزن تقریبی هر مترمربع
دیوار جداکننده تک لایه کناف
(طرح W111)+عایق پشم معدنی
42 dB 0.65 W/m2K 26 kg/m2
دیوار جداکننده دو لایه کناف
(طرح W112)+عایق پشم معدنی
50 dB 0.61 W/m2K 47 kg/m2
بلوک سفالی 10cm 43 dB 2.2 W/m2K 130.5 kg/m2
لیکا 15cm 43 dB 0.86 W/m2K 131.27 kg/m2
تری دی وال داخلی 10cm 46 dB 0.62 W/m2K 210.5 kg/m2
 

مقایسه خواص صوتی

هر چه شاخص افت تراز شدت صوت بیشتر باشد، خواص عایق صوتی دیوار بهتر است و انتقال صوت از فضای داخلی به فضای خارجی واحد (و بالعکس) کمتر خواهد بود. در مقایسه شاخص های دیوارهای مختلف، وزن دیوار نیز مقایسه شود. همانطور که ملاحظه می گردد، دیوارهای کناف با وزن بسیار کمتر از سایر مصالح، خواص صوتی و آکوستیک بهتر یا قابل مقایسه ای دارند.


مقایسه خواص حرارتی

هر چه شاخص اهدایت حرارتی کمتر باشد، خواص عایق حرارتی دیوار بهتر است و انتقال حرارت از فضای داخلی به فضای خارجی واحد (و بالعکس) کمتر خواهد بود. در مقایسه شاخص های دیوارهای مختلف، وزن دیوار نیز مقایسه شود. همانطور که ملاحظه می گردد، دیوارهای کناف با وزن بسیار کمتر از سایر مصالح، خواص حرارتی بهتری دارند.

 

دانلود