KnaufKnauf

محصولات خاص

اين گروه از محصولات شرکت کناف از ويژگی های متمايزی نسبت به محصولات عمومی شرکت کناف ايران برخوردار می باشند. اين گروه از محصولات در مجموعه شرکت های گروه صنعتی Knauf آلمان توليد شده و توسط شرکت کناف ايران در بازار داخلی عرضه می گردند .