KnaufKnauf

مزایای همکاری با ما

 

آموزش رایگان:

ثبت نام در هر یک از دوره های آموزشی فوق برای مشتریان شرکت مهندسی معمار تجارت، به صورت رایگان انجام می پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.


ارائه خدمات رایگان مشاوره فنی:

پروژه هایی که از سوی شبکه عاملین به شرکت کناف معرفی می گردند در مرحله طراحی، از سوی متخصصان و کارشناسان بخش پشتیبانی فنی مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گرفته و متناسب با کاربری و جزئیات فنی مرتبط با پروژه، مناسب ترین ساختار های اجرایی طراحی و پیشنهاد می گردند.


بازرسی رایگان از پروژه ها:

پروژه های منعقد شده با شرکت معمار تجارت، در کلیه مراحل اجرایی پروژه ( شامل مراحل زیرسازی، نصب سقف و دیوار و بتونه کاری)، توسط بازرسین شرکت کناف ایران بطور رایگان مورد بازرسی قرار گرفته تا از تطبیق روند عملیات اجرایی با استانداردهای شرکت کناف و عدم کاربرد مصالح متفرقه در پروژه اطمینان حاصل گردد. گزارش بازرسی پروژه ها، به همراه لیست ایرادهای شناسایی شده توسط بازرس شرکت کناف ایران به این شرکت ابلاغ شده تا در فرصت معین پانزده روزه نسبت به رفع ایرادها اقدامات لازم صورت گرفته شود.


تضمین رضایتمندی:

با هدف کسب اطمینان از رضایتمندی کارفرمایان محترم در مراحل مختلف پروژه های اجرایی، نظرسنجی دوره ای توسط کارشناسان این شرکت از طریق تکمیل پرسشنامه کتبی، صورت می پذیرد تا ضمن رفع تنگناهای موجود و ارتقاء سطح کیفی خدمات، مسیر اجرایی پروژه همواره با رضایتمندی کارفرمایان محترم از عملکرد شرکت همراه باشد.


تضمبن خدمات :

کلیه پروژه های اجرا شده توسط شرکت مهندسی معمار تجارت از زمان تحویل قطعی به مدت سه ماه به منظور رفع عیوب غیرساختاری و ترمیم صدمات مورد تضمین می باشند.