KnaufKnauf

پرسش و پاسخ

 

فیزیک ساختمان (عایق صوتی، عایق حرارت، زلزله، حریق)

اساس تصمیم گیري براي طراحی سقف هاي کاذب ایمن در برابر زلزله چیست ؟

سه عامل مهم در طراحی زلزله دخیل هستند : تعریف موقعیت جغرافیایی منطقه ، وضعیت خاك بستر و نوع ساختمان . بیش از 90% خاك ایران در برابر خطر احتمالی وقوع زلزله قرار دارد . طبق تعریف آئین نامه زلزله ایران عناصري مثل سقف کاذب علاوه بر سبک بودن باید شکل پذیر نیز باشد . تامین این شکل پذیري در حرکت رفت و برگشتی زلزله با حفظ ایستایی سقف و عدم آسیب رساندن به دیوار هاي پیرامونی ، تامین می شود.


مقاومت صفحات روکش دار گچی در برابر حریق به چه صورت است ؟

صفحات روکش دار گچی به تنهایی داراي کد مقاومت در برابر حریق نیستند و تنها در داخل ساختار می توانند این خاصیت را تا 180 دقیقه تامین نمایند. صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر حریق (FR یا GKF) پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوي الیاف شیشه می باشد و در محل هایی که مورد نظر مشاور پروژه است و نیاز به محافظت در برابر حریق وجود دارد (مانند پوشش ستون ها و تیرهاي فولادي) مورد استفاده قرار می گیرند. این صفحات داراي روکش صورتی رنگ بوده و در امتداد محور میانی پشت آن ها مهر قرمز کناف چاپ شده است . در محل هایی که کد حریق مورد نیاز است براي دریافت پیشنهاد در تعیین ساختار تماس با واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران الزاما توصیه می شود.


آیا سیستمهاي کناف مورد تایید استاندارد هاي داخلی می باشد ؟

بله ، سیستم هاي شرکت کناف ایران علاوه بر استاندارد هاي بین المللی EN – DIN – BS – ASTM داراي گواهینامه فنی و تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و همچنین این شرکت پروانه علامت استاندارد اجباري محصول صفحات روکش دار گچی و سازه هاي فلزي را از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اخذ کرده است . لازم به ذکر است سیستم هاي کناف تمامی نیاز هاي فنی مندرج در آئین نامه هاي ساختمانی داخلی را مرتفع می سازد.


آیا دیواري که داراي خواص عایق صوتی و حرارتی باشد در محصولات کناف وجود دارد ؟

شرکت کناف ایران با توجه به ساختار در خواستی مشتري راه حل هاي متفاوتی در ارائه سیستم دارد. اساسا دیوار هاي ساختار خشک که توسط شرکت کناف ایران تولید می شود داراي خواص عایق صوتی و حرارتی می باشند ولی بسته به الزامات و خواسته هاي مورد نظر پروژه این خواص متغییر خواهند بود. شایان ذکر است که ارتقاء و بهبود خواص فیزیکی جداره ها ( دیوار ها و سقف ها ) در فضا هاي اجرا شده با سیستم هاي متداول دیگر نیز با اجراي سیستم کناف قابل تامین می باشد.


آیا محصولات کناف داراي ضمانت هستند ؟

کیفیت محصولات شرکت کناف دراجزاي ساختار اجرا شده اي که براساس اطلاعات فنی این شرکت اجرا شده باشد، مورد تضمین است . به عبارت دیگر در صورت اجراي صحیح سیستم کناف طبق استاندارد هاي موجود و دستور العمل هاي مندرج در کتاب هاي راهنما ، این محصولات در صورت بروز اشکال داراي خدمات پس از فروش می باشند و می توانید هرگونه مشکل مربوط به کیفیت محصولات را در مرحله خرید محصول ، نصب سیستم و دوره بهره برداري آن به واحدامور کیفیت و شکایات شرکت کناف ایران گزارش دهید .


آیا محصولات تولیدي کناف پشتیبانی فنی براي ارائه راه حل دارد ؟

در صورت وجود هرگونه ابهام فنی در هر یک از مراحل طراحی ، اجرا ، بهره برداري و تعمیرات سیستم هاي ساخت و ساز خشک ، دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران آمادگی ارائه راهنمایی ها ، جزئیات فنی ، راه حل ها و رفع ابهام هاي فنی را دارد.


آیا سیستم هاي کناف داراي تاییدیه فنی می باشد ؟

بله ، سیستم هاي کناف در ایران داراي تائیدیه فنی از تاریخ 1390/3/7 طی گواهی شماره 90 – 8 – 2092 از وزارت مسکن و شهرسازي ( مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) می باشد


آیا محصولات و سیستم تولیدي کناف الزامات آئین نامه هاي ساختمانی ایران را مرتفع می سازد ؟

له ، اساسا محصولات و سیستم هاي شرکت کناف ایران به منظور پاسخگویی به الزامات مندرج درآئین نامه هاي تدوین شده توسط وزارت مسکن و شهرسازي در امور ساختمان و مسکن در ایران طراحی و تولید می شوند.


ویژگی هاي مهم سیستم کناف چیست؟

ویژگی هایی همچون سهولت، سرعت و دقت بالا در اجرا ، ایمنی در برابر زلزله و حریق، خواص عایق بندي حرارتی، صوتی و رطوبتی و تعمیرات و نگهداري آسان از مهم ترین مزایاي این سیستم هستند.


کاربرد هاي سیستم کناف در چه مکان هایی است؟

ویژگی هایی همچون سهولت، سرعت و دقت بالا در اجرا، ایمنی در برابر زلزله و حریق، خواص عایق بندي حرارتی، صوتی و رطوبتی و تعمیرات و نگهداري آسان موجب شده است که امروزه این سیستم به عنوان جایگزین روش هاي سنتی در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گیرد و تمامی نیاز هاي مهندسی و معماري را در همه فضا ها با کاربري هاي مختلف بر آورده سازد.


آیا می توان سیستم کناف را در اقلیم هاي مختلف بکار برد؟

با توجه به شرایط مختلف اقلیمی ، سیستم کناف داراي ساختار ها و محصولات متفاوتی براي ارائه راه حل در شرایط خاص را دارد . جهت دریافت مشاوره در انتخاب ساختار تماس با واحد پشتیبانی فنی قویا توصیه می شود.


ضریب انتقال حرارت ساختارهاي کناف چه مقدار است؟

ضریب انتقال حرارت در ساختمان بسته به نوع ساختار مورد استفاده در ساختمان تعیین می شود . دیوارهاي جداکننده عموما در حد فاصل فضاهاي کنترل شده (به لحاظ حرارتی) قرار می گیرند؛ لیکن چنانچه در حد فاصل فضاهاي کنترل نشده یا نیمه کنترل شده قرار گیرند، تعبیه عایق پشم معدنی در ساختار ضروري خواهد بود. عواملی همچون تعداد و ضخامت صفحات، اندازه استادها و ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی مصرفی، در میزان عایق حرارتی دیوار موثر هستند. ارزش حداقل عایق حرارتی مجاز دیوار، با توجه به عملکرد ساختار، از مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ایران قابل استخراج می باشد که با مراجعه به کتاب هاي راهنماي دیوار هاي کناف ساختار مورد نیاز جهت تامین میزان عایق حرارتی مورد نظر در ساختمان ، قابل دسترسی می باشد.


مقدار مقاومت و ایستایی دیوار هاي کناف در برابر ضربه چقدر است؟

این ساختارها در برابر ضربات متعارف در فضاهاي ساختمانی مقاوم می باشند و با افزایش تعداد لایه هاي پوششی ، افزایش ضخامت لایه هاي پوششی و همچنین کاهش فاصله سازه ها می توان میزان مقاومت دیوار ها در برابر ضربه را افزایش داد . دیوارهاي کناف به خوبی می توانند در مقابل نیروهاي در امتداد عمود بر صفحه خود مقاومت کند. محاسبات نشان می دهد که دیوارهاي کناف در برابر شتاب هایی به بزرگی بیش از g5 مقاومت دارند . این نوع دیوار داراي رفتار میان قابی ایده آل بوده و کاملا انعطاف پذیر می باشد. با اجراي اتصالات مناسب می توان این دیوارها را از قاب هاي سازه منفک نمود تا از اثرات متقابل بین دیوار و سازه به طور کامل جلوگیري شود. همچنین دیوار دچار شکست انفجاري نشده و آوار بر جاي نمی گذارد.


سقف های کاذب گچی کناف

براي خرید و یا دریافت جزئیات مربوط به مشخصات تایل هاي سقفی به چه مرجعی مراجعه کنیم ؟

براي دریافت جزئیات مربوط به مشخصات و نمونه تایل هاي سقفی می توانید با واحد فروش شرکت کناف ایران تماس حاصل نمائید و جهت خرید از خدمات شبکه عاملیت هاي فروش بهره مند شوید.


اساس تصمیم گیري براي طراحی سقف هاي کاذب ایمن در برابر زلزله چیست ؟

سه عامل مهم در طراحی زلزله دخیل هستند : تعریف موقعیت جغرافیایی منطقه ، وضعیت خاك بستر و نوع ساختمان . بیش از 90% خاك ایران در برابر خطر احتمالی وقوع زلزله قرار دارد . طبق تعریف آئین نامه زلزله ایران عناصري مثل سقف کاذب علاوه بر سبک بودن باید شکل پذیر نیز باشد . تامین این شکل پذیري در حرکت رفت و برگشتی زلزله با حفظ ایستایی سقف و عدم آسیب رساندن به دیوار هاي پیرامونی ، تامین می شود.


چه راه حلی براي ترمیم سطوح آسیب دیده وجود دارد ؟

اه حل هاي ترمیمی بسیار ساده اي وجود دارد: در صورتی که سطح صفحات گچی دچار آسیب موضعی شده باشند، بخش آسیب دیده به روش زیر ترمیم می شود: در محل آسیب، پنل با استفاده از اره چاقویی برش داده شده و لبه هاي آن به وسیله سوهان پرداخت می شود تا یک حفره با شکل هندسی منظم (مانند مربع یا مستطیل) بدست آید. در محل حفره، با استفاده از سازه C یا U زیرسازي انجام می شود. سازه ها در محل مناسب توسط پیچ TN به صفحه گچی متصل می شوند. پس از انجام زیرسازي، یک قطعه پنل (متناسب با شکل و ابعاد حفره) توسط پیچ TN به زیرسازي متصل می شود. در انتها، درزگیري انجام و سطح کار جهت پذیرش پوشش نهایی آماده سازي می شود. براي ترمیم محل هاي آسیب دیده با ابعاد کوچک، از وصله مخصوص استفاده می شود؛ بدین ترتیب که این وصله بر روي محل آسیب دیده قرار گرفته و بتونه کاري می شود.


عامل اتصال مناسب جهت نصب سازه به سطح زمینه (سقف ) چیست ؟

راي این منظور، با توجه به جنس و مشخصات سطح زمینه استفاده از عامل اتصال مناسب توصیه می گردد . مثال براي اجراي سازه روي کف تمام شده از جنس سنگ یا سرامیک با توجه به ضخامت لایه از پیچ و رول پلاك ( با طول مناسب ) توصیه می گردد و یا جهت نصب سازه روي دیوار یا سقف هایی که با بلوك هاي تو خالی سفالی یا سیمانی اجرا شده اند استفاده از بولت هاي پروانه اي ، مهار هاي صلیبی و یا پیچ با رول پلاك مخصوص (Hollow Cavity) مناسب می باشد.


آیا علاوه بر آویز گیري از سقف اصلی در سقف هاي کاذب مهار بندي دیگري لازم است؟

بله ، در مواردي که دیوار کناف صرفا به سقف کاذب متصل می شود، اطمینان از استحکام سقف کاذب و نبود حرکات جانبی در آن ضروري است. براي جلوگیري از حرکات جانبی، باید اعضاي بادبندي در اجراي زیرسازي سقف کاذب در نظر گرفته شوند. به علاوه، در چنین شرایطی رعایت جزئیات مربوط به عایق کاري صوتی نیز توصیه می شود. براي سقف هاي کاذب با سطوح گسترده و یکنواخت، اجراي عناصر بادبندي جهت مهار حرکات جانبی (براي مساحت حداکثر هر 25 متر مربع) توصیه می گردد. براي بدست آوردن شرایط مناسب شنیداري بهینه ، استفاده از چه نوع تایل سقفی توصیه می شود؟

تایل هاي سقفی داراي ابعاد 60x60 سانتیمتر بوده و به لحاظ جنس در دو نوع گچی و معدنی، به ترتیب توسط شرکت هاي کناف و کناف اي.ام.اف تولید و به بازار عرضه می گردند. تایل هاي گچی در دو نوع ساده (فاقد خواص صوتی) و آکوستیک (جاذب صوت) تولید می شود. تایل هاي آکوستیک غالبا در ساختمان هایی نظیر سینماها، آمفی تئاترها، بانک ها، فروشگاه هاي بزرگ و دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرند. تایل هاي آکوستیک در رده هاي جذب صوت مختلف و براي مصارف گوناگون تولید می شوند. شرکت کناف اي.ام.اف از زیر مجموعه هاي شرکت کناف بوده و طیف وسیعی از تایل هاي معدنی را در طرح هاي گوناگون تولید و عرضه می کند. براي اطلاعات بیشتر به کاتالوگ "محصولات شرکت کناف اي.ام.اف ایران" رجوع شود.در صورت نیاز به خواص آکوستیکی در زون هاي حریق، می توان از تایل هاي جاذب صوت معدنی (AMF) استفاده نمود.


جهت جلوگیري از بلند شدن تایل ها در سقف مشبکی که در معرض باد هستند مانند پیلوت ، از چه راه حلی می توان استفاده کرد؟

گیره تایل قطعه اي است که جهت ثابت نگه داشتن تایل ها در داخل شبکه استفاده می شود . با استفاده از این قطعه ، تایل ها در هنگام تکان هاي شدید زلزله و یا زمانی که در معرض وزش و کوران بادهاي شدید قرار می گیرند ( به ویژه تایل هاي سبک ) ، در جاي خود ثابت می مانند . گیره هاي تایل در انواع مختلف و با توجه به نوع سازه و ضخامت تایل تولید می شوند.


در فضاهایی که در معرض رطوبت دایم هستند مانند استخر ها یا سرویس هاي بهداشتی عمومی ، آیا می توان از سقف مشبک استفاده کرد؟ چه نوع ساختاري مناسب است؟

در چنین فضا هایی به هیچ وجه سقف مشبک حتی با تایل هاي روکش PVC و آلومینیوم و یا با پنل هاي مقاوم در برابر رطوبت MR نباید اجرا و استفاده نمود زیرا درز موجود در بین تایل ها و سازه ها باعث عبور رطوبت و تعرق در پشت انها می شود لذا استفاده از سقف یکپارچه با صفحات سیمانی AQUAPANEL براي چنین فضا هایی توصیه می شود .


براي اجراي اولین پروفیل باربر در سقف D112b با توجه به فاصله نزدیک آن به دیوار و بوجود آمدن مشکل در پیچ کردن براکت به سازه چه راه حلی وجود دارد ؟

در چنین مواردي توصیه هاي کارگاهی وجود دارد که به عنوان راه حل توسط واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران ارائه می شود ، استفاده از ابزار مناسب پیچ زدن در چنین فضایی می تواند بر طرف کننده این مورد باشد و یا با باربر فرض کردن نبشی تراز (کاهش فواصل اتصال پروفیل تراز روي دیوار) می توان فاصله اولین پروفیل باربر تا دیوار را افزایش داد.


آیا امکان اجراي سقف هاي کاذب منحنی ( قوس دار) با سیستم هاي کناف وجود دارد ؟

بله ، یکی از مزایاي این سیستم ، قابلیت پذیرش انواع قوس و شکستگی طبق طرح معماري مورد نظر می باشد که جهت اطلاع از روش ها و دستورالعمل اجرایی آنها می توانید به دفترچه راهنماي سقف هاي کاذب شرکت کناف ایران صفحه 40 تا 58 مراجعه فرمائید.


رده وزنی سقف هاي کناف چند است؟

رده وزنی سقف هاي کناف بر اساس نوع و ضخامت پوشش کاري بین 11/5 تا حدودا 50 کیلوگرم بر متر مربع می باشد و در صورت اضافه نمودن الحاقات اضافی نظیر لایه عایق، بار اضافی اعمال شده و باید در محاسبه رده وزنی سقف کاذب لحاظ گردد. براي حصول اطلاعات بیشتر می توانید به دفترچه راهنماي سقف هاي کاذب شرکت کناف ایران صفحه 29 مراجعه فرمائید.


در پشت سقف کاذب به علت اختلاف دما و رطوبت یا عبور لوله هاي تاسیسات مکانیکی ، تعرق ایجاد می شود. چه راه حلی براي این امر وجود دارد؟

در این گونه موارد براي جلوگیري از آسیب رساندن به پانل یا تایل سقفی توصیه می شود که در پشت سقف کاذب از لایه عایق استفاده شود. جهت کنترل و دفع رطوبت از طریق ایجاد تهویه و یا تعبیه لایه هاي ویژه بخاربند و یا زهکش، لازم می باشد (توضیح این که پشم معدنی در برابر رطوبت آسیب پذیر است).


دیوار جداکننده کناف

نحوه برش پانل ها جهت نصب در اطراف بازشوها (درب ، پنجره و ...) به چه شکل می باشد ؟

در محل درب ها، باید صفحات گچی به صورت ‘L’ شکل و در محل پنجره ها، تابلوهاي برق و جعبه هاي آتش نشانی، به صورت ‘C’ شکل بریده شوند. بدین ترتیب پس از نصب پنل، درز ممتد در امتداد قائم چهارچوب بازشو ایجاد نمی شود. در صورتی که جزئیات اخیر رعایت نشود، در امتداد درزهاي قائم ترك ایجاد خواهد شد .


آیا در اطراف درب و پنجره و باز شو ها نیاز به تقویت سازه هاي عمودي (استاد) می باشد ؟

بله ، براي حصول اطمینان از استحکام ساختار (به ویژه جهت جلوگیري از انتقال لرزش هاي ناشی از باز و بسته شدن )، استادها در طرفین چهارچوب توسط رانر (یا استاد) تقویت می گردند. رانر تقویتی، در کل طول استاد اجرا می شود (با این توضیح که براي سهولت در نصب، رانر تقویتی را می توان قدري کوتاهتر برید تا در رانرهاي سقف و کف نفوذ نکند). براي این منظور، رانر تقویتی موقتا توسط پرچ به استاد متصل گردیده که در هنگام نصب صفحات، اتصال نهایی میان این دو سازه توسط پیچهاي اتصال صفحات به زیرسازي فلزي تامین می گردد. توجه شود براي درب هایی با وزن بیش از 25 و کمتر از 50 کیلوگرم مقطاع قوطی شده (باکس) طرفین بازشو می بایست با کمک از چوب چهارتراش به ابعاد مقطع مرکب تقویت شود و چارچوب در به مجموعهءاستادف رانر و چارتراش چوبی متصل می گردد. (چارتراش با ابعاد مناسب و از چوب بدون اعوجاع اتخاب گردد). براي اجراي درب هاي با وزن و ابعاد نامتعارف، سازه کشی فولادي و انتقال بار به بدنه اصلی ساختمان لازم خواهد بود (به طور معمول از قوطی فولادي استفاده می شود). تعیین مقطع مورد نیاز جهت سازه مذکور، بر حسب بار درب یا پنجره مورد مصرف و ارتفاع طبقه و بدون در نظر گرفتن نقش دیوار کناف در تحمل بارها، توسط طراح می باید تعیین گردد (در واقع، سازه مورد نظر مانند ستونی است که دیوار کناف به آن منتهی گردیده است


چه راه حلی براي ترمیم سطوح آسیب دیده وجود دارد ؟

راه حل هاي ترمیمی بسیار ساده اي وجود دارد : در صورتی که سطح صفحات گچی دچار آسیب موضعی شده باشند، بخش آسیب دیده به روش زیر ترمیم می شود: در محل آسیب، پنل با استفاده از اره چاقویی برش داده شده و لبه هاي آن به وسیله سوهان پرداخت می شود تا یک حفره با شکل هندسی منظم (مانند مربع یا مستطیل) بدست آید. در محل حفره، با استفاده از سازه C یا U زیرسازي انجام می شود. سازه ها در محل مناسب توسط پیچ TN به صفحه گچی متصل می شوند. پس از انجام زیرسازي، یک قطعه پنل (متناسب با شکل و ابعاد حفره) توسط پیچ TN به زیرسازي متصل می شود.

در انتها، درزگیري انجام و سطح کار جهت پذیرش پوشش نهایی آماده سازي می شود. براي ترمیم محل هاي آسیب دیده با ابعاد کوچک، از وصله مخصوص استفاده می شود؛ بدین ترتیب که این وصله بر روي محل آسیب دیده قرار گرفته و بتونه کاري می شود.


اگر فواصل زیر سازي فلزي دیوار رعایت نشده باشد آیا می توان با افزایش درز بین صفحات روکش دار گچی اختلافات را جبران کرد ؟

خیر ، در هنگام نصب صفحات باید دقت شود که فاصله بین صفحات حداکثر 3 -2 میلی متر باشد که به توان به وسیله نوار و بتونه درزگیر کناف ، بین آنها را طبق قاعده پر کرد زیرا اصولا ترك هایی که در سطوح به وجود می آیند در محل درز بین صفحات می باشند لذا در این گونه موارد اصلاح زیر سازي فلزي قویا توصیه می شود.

ارتفاع دیواري که مورد نظر اجرا است بلند تر از اندازه سازه عمودي ( استاد ) می باشد ، راه حل چیست ؟

حتی الامکان، اندازه استادها باید متناسب با ارتفاع دیوار انتخاب شود. براي این منظور، سفارش سازه استاد با طول مورد نیاز و یا برش استاد هاي بلند تر به طول دلخواه راهکار مناسبی خواهد بود. در صورت استفاده از استادهاي کوتاه، افزایش طول استادها به سه روش ذکر شده در راهنماي دیوار هاي جداکننده کناف ایران (صفحه 28) امکان پذیر خواهد بود . براي اتصال موقت سازه ها به یکدیگر، از پانچ استفاده شده و با نصب صفحات، اتصال نهایی بر قرار و ساختاري مستحکم و یکپارچه تشکیل می شود. همچنین می توان از پرچ و پیچ براي ایجاد اتصال استفاده نمود. در صورت استفاده از استادهاي افزایش طول یافته، باید سازه گذاري به صورت حصیر چین انجام شود .


عامل اتصال مناسب جهت نصب سازه به سطح زمینه ( دیوار) چیست ؟

براي این منظور، با توجه به جنس و مشخصات سطح زمینه استفاده از عامل اتصال مناسب توصیه می گردد . مثال براي اجراي سازه روي کف تمام شده از جنس سنگ یا سرامیک با توجه به ضخامت لایه از پیچ و رول پلاك ( با طول مناسب ) توصیه می گردد و یا جهت نصب سازه روي دیوار یا سقف هایی که با بلوك هاي تو خالی سفالی یا سیمانی اجرا شده اند استفاده از بولت هاي پروانه اي ، مهار هاي صلیبی و یا پیچ با رول پلاك مخصوص ( Hollow Cavity) مناسب می باشد.


آیا سیستم کناف را می توان در نماي خارجی به صورت نمایان (expose) استفاده کرد؟

بله ، در سیستم کناف استفاده از دیوار آکواپانل خارجی در نماي ساختمان توصیه می شود که با توجه به طرح معماري پروژه می توان روي سطوح، رنگ نما یا پوشش هاي بافت دارمعدنی اجرا نمود.


چه محدودیتی جهت استفاده از سیستم کناف به عنوان دیوار در فضاهاي مختلف وجود دارد؟

در سیستم کناف دو گروه دیوار وجود دارد که شامل دیوار هاي جدا کننده و دیوارهاي پوششی می باشد و از نظر طرح معماري و قابلیت هاي ساختاري محدودیتی در انتخاب این سیستم ها وجود ندارد. دیوار هاي جدا کننده به انواع مختلف دیوار جدا کننده ساده ، دیوار با مقاومت مکانیکی ، دیوار با عملکرد صوتی و دیوار تاسیساتی تقسیم می شوند و همچنین دیوار هاي پوششی نیز به دو نوع دیوار پوششی با سازه و بدون سازه تقسیم شده اند که براي اطلاع از جزئیات فنی و مشخصات آنها می توانید به دفترچه راهنماي دیوار هاي جداکننده ویا راهنماي دیوارهاي پوششی مراجعه فرمایید .


در مکان هایی که نیاز به شست و شوي روزمرهء دیوارها وجود دارد ( مانند فضا هاي تولید مواد غذایی ) از چه نوع پانلی باید استفاده کرد؟

در فضاهایی که رطوبت محیط زیاد است و یا شرایط آب ریزي مداوم وجود دارد، استفاده از یک لایه صفحه سیمانی AQUAPANEL Indoor با ضخامت 12.5 میلیمتر با استادگذاري به فواصل 60 سانتیمتر الزامی است. براي کسب اطلاعات بیشتر به کاتالوگ "دیوارهاي داخلی با آکواپنل" رجوع شود.


ضریب انتقال حرارت دیوارهاي کناف چه مقدار است؟

ضریب انتقال حرارت در ساختمان بسته به نوع ساختار آن ساختمان تعیین می شود . دیوارهاي جداکننده عموما در حد فاصل فضاهاي کنترل شده (به لحاظ حرارتی) قرار می گیرند؛ لیکن چنانچه در حد فاصل فضاهاي کنترل نشده یا نیمه کنترل شده قرار گیرند، تعبیه عایق پشم معدنی در ساختار ضروري خواهد بود. عواملی همچون تعداد و ضخامت صفحات، اندازه استادها و ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی مصرفی، در میزان عایق حرارتی دیوار موثر هستند. ارزش حداقل عایق حرارتی مجاز دیوار، با توجه به عملکرد ساختار، از مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ایران قابل استخراج می باشد که با مراجعه به کتاب هاي راهنماي دیوارهاي کناف ساختار مورد نیاز جهت تامین میزان عایق حرارتی مورد نظر در ساختمان ، قابل دسترسی می باشد


در یک فضاي اداري ، بین 2 اتاق مشکل انتقال صوت وجود دارد، با اینکه دیوار موجود تا 48 دسی بل عایق صوت می باشد، اما همچنان می توان مکالمات اتاق مجاور را شنید. دیوار موجود تا سقف کاذب امتداد دارد ولی امکان ادامه آن تا سقف اصلی وجود ندارد، چه را حلی پیشنهاد می شود؟

در این فضاي اداري علاوه بر اینکه باید پل صوتی در سقف شکسته شود ، درامتداد دیوارپشت سقف کاذب نیز باید آن را از بین برد تا سیستم عایق صوتی طراحی شده را در ساختار بتواند تامین کند . به طورکلی می بایست دیوار جداکننده در پشت سقف کاذب تا سقف اصلی امتداد یابد ( سازه و پانل) اما می توان با استفاده از یک کتیبه جاذب صوت در پشت سقف ارتباط فضایی دو سمت دیوار قطع شود. همچنین پشت سقف کاذب با استفاده از یک لایه عایق به طوري که در فضاي هر دو اتاق امتداد یافته باشد پوشیده شود و پنل سقف کاذب در محل دیوار جداکننده دو اتاق که عمود بر سطح آن است منقطع شده و پل صوتی آن شکسته شود . براي کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه "سقفهاي کاذب کناف ایران" رجوع شود.


رده وزنی دیوارهاي کناف چند است؟

رده وزنی دیوار هاي کناف بین 25 تا 50 کیلو گرم بر مترمربع است که به طور متوسط 60 تا 90 درصد نسبت به دیوار هاي بنایی سبک تر هستند .


دردیوار بین واحد ها جهت استحکام بیشتر ساختار پیشنهادي کناف چیست ؟

در دیوار هاي بین واحد ها و فضا هاي مشاع استفاده از دو لایه پانل در هر طرف با اجراي دو ردیف زیر سازي فلزي به نحوي که جهت تامین خصوصیت عایق صوتی در دیوار، فاصله لازم بین دو ردیف قاب فلزي رعایت شود، توصیه می شود . متذکر می گردد استفاده از نوار عایق پشت چسب دار با فواصل حداکثر 50 سانتی متر بر روي استاد هاي یک ردیف سازه ضروري می باشد . بدین ترتیب فاصله دو ردیف سازه به اندازه ضخامت لایه فوم خواهد بود (دیوار (W


نصب بارهاي کنسولی بر روي دیوارهاي کناف به چه صورت انجام می شود؟

بارگذاري بر روي دیوارهاي کناف به سه دسته بارگذاري سبک و نیمه سنگین ، بارگذاري سنگین و بارگذاري نامتعارف بر اساس استانداردهاي DIN 18183 و DIN 4103 تقسیم می شود. نصب بارهایی نظیر قاب عکس، قفسه آشپزخانه و ادوات سرویس بهداشتی بر روي دیوارهاي کناف به سادگی قابل انجام است. براي این منظور، طیف وسیعی از عوامل اتصال وجود دارد که نوع عامل اتصال، براساس رده بارگذاري و نوع کاربرد انتخاب می گردد . براي کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به کتاب راهنماي دیوار هاي جداکننده شرکت کناف ایران صفحه 40 تا 43 مراجعه نمائید.


مقدار مقاومت و ایستایی دیوار هاي کناف در برابر ضربه چقدر است؟

این ساختارها در برابر ضربات متعارف در فضاهاي ساختمانی مقاوم می باشند و با افزایش تعداد لایه هاي پوششی ، افزایش ضخامت لایه هاي پوششی و همچنین کاهش فاصله سازه ها می توان میزان مقاومت دیوار ها در برابر ضربه را افزایش داد. دیوارهاي کناف به خوبی می توانند در مقابل نیروهاي در امتداد عمود بر صفحه خود مقاومت کند. محاسبات نشان می دهد که دیوارهاي کناف در برابر شتاب هایی به بزرگی بیش از g 5مقاومت دارند . این نوع دیوار داراي رفتار میان قابی ایده آل بوده و کاملا انعطاف پذیر می باشد. با اجراي اتصالات مناسب می توان این دیوارها را از قاب هاي سازه منفک نمود تا از اثرات متقابل بین دیوار و سازه به طور کامل جلوگیري شود. همچنین دیوار دچار شکست انفجاري نشده و آوار بر جاي نمی گذارد.


نصب سنگ و کاشی به چه صورت در سیستم کناف امکان پذیر می باشد؟

قطعات پلاك نظیر کاشی، سنگ و آجر پلاك با وزن حداکثر 40 کیلوگرم بر متر مربع با استفاده از چسب کاشی کناف بر روي دیوارهاي خشک اجرا می شوند. قطعات سنگین تر باید به صورت مستقل از دیوار و با استفاده از اتصالات مکانیکی به بدنه اصلی ساختمان متصل گردند تا بار آن ها به دیوار کناف وارد نشود (اجراي خشک). چسب هاي کاشی کناف داراي پایه سیمانی بوده و در رده هاي مقاومتی مختلف تولید می شوند. نوع چسب کاشی مورد مصرف بر اساس کاربرد، جنس، وزن و ابعاد قطعات مورد استفاده انتخاب می شود. براي اجراي سنگ و کاشی بر روي دیوارهاي کناف، صرفا از چسب کاشی کناف استفاده می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انواع چسب کاشی و ملات هاي بندکشی کناف و نحوه اجراي آن ها، به کاتالوگ محصولات شرکت کناف گچ رجوع شود


میزان عایق صوتی در دیوار ها بدون عایق پشم سنگ چقدر می باشد؟

عواملی همچون تعداد و ضخامت صفحات، اندازه استادها و ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی مصرفی، در میزان عبور صوت دیوار موثر هستند. در جداول اطلاعات عملکردي ساختار ها که در کتاب راهنماي دیوار هاي کناف درج شده است میزان عایق بودن صوتی دیوار ها به واسطه وجود لایه عایق (پشم معدنی) مطابق با استاندارد DIN EN 13162 بخش 3.1.1 تعریف شده است و در صورت حذف این لایه از ساختار دیوار اظهار نظر در مورد میزان کاهش شدت صوت میسر نخواهد بود. به طور کلی عملکرد صوتی لایه هاي الیافی پشم هاي معدنی، ناشی از به ارتعاش در آمدن الیاف بر اثر برخورد امواج صوتی و تبدیل انرژي این امواج به انرژي مکانیکی و سپس گرمایی است لذا حتی در صورت استفاده از لایه عایق پلی استایرن ، با توجه به عدم وجود الیاف در آنها ، این مواد عایق صوتی مناسبی نبوده و صرفا استفاده از عایق هاي معدنی براي این منظور توصیه می شود.


دیوار پوششی کناف

نحوه برش پانل ها جهت نصب در اطراف بازشوها (درب ، پنجره و ...) به چه شکل می باشد ؟

در محل درب ها، باید صفحات گچی به صورت ‘L’ شکل و در محل پنجره ها، تابلوهاي برق و جعبه هاي آتش نشانی، به صورت ‘C’ شکل بریده شوند. بدین ترتیب پس از نصب پنل، درز ممتد در امتداد قائم چهارچوب بازشو ایجاد نمی شود. در صورتی که جزئیات اخیر رعایت نشود، در امتداد درزهاي قائم ترك ایجاد خواهد شد.


دیوار هاي پوششی چگونه به دیوار زمینه متصل می شوند؟

دیوارهاي پوششی به دو صورت بدون سازه فلزي و با سازه فلزي با توجه به محدودیت ها و شرایط دیوار زمینه ، به آن متصل می شوند . براي کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب راهنماي دیوار هاي پوششی کناف ایران مراجعه فرمایید.


چه راه حلی براي ترمیم سطوح آسیب دیده وجود دارد ؟

راه حل هاي ترمیمی بسیار ساده اي وجود دارد: در صورتی که سطح صفحات گچی دچار آسیب موضعی شده باشند، بخش آسیب دیده به روش زیر ترمیم می شود: در محل آسیب، پنل با استفاده از اره چاقویی برش داده شده و لبه هاي آن به وسیله سوهان پرداخت می شود تا یک حفره با شکل هندسی منظم (مانند مربع یا مستطیل) بدست آید. در محل حفره، با استفاده از سازه C یا U زیرسازي انجام می شود. سازه ها در محل مناسب توسط پیچ TN به صفحه گچی متصل می شوند. پس از انجام زیرسازي، یک قطعه پنل (متناسب با شکل و ابعاد حفره) توسط پیچ TN به زیرسازي متصل می شود. در انتها، درزگیري انجام و سطح کار جهت پذیرش پوشش نهایی آماده سازي می شود. براي ترمیم محل هاي آسیب دیده با ابعاد کوچک، از وصله مخصوص استفاده می شود؛ بدین ترتیب که این وصله بر روي محل آسیب دیده قرار گرفته و بتونه کاري می شود.


اگر فواصل زیر سازي فلزي دیوار رعایت نشده باشد آیا می توان با افزایش درز بین صفحات روکش دار گچی اختلافات را جبران کرد ؟

خیر ، در هنگام نصب صفحات باید دقت شود که فاصله بین صفحات حداکثر 3 -2 میلی متر باشد که به توان به وسیله نوار و بتونه درزگیر کناف ، بین آنها را طبق قاعده پر کرد زیرا اصولا ترك هایی که در سطوح به وجود می آیند در محل درز بین صفحات می باشند لذا در این گونه موارد اصلاح زیر سازي فلزي قویا توصیه می شود.


عامل اتصال مناسب جهت نصب سازه به سطح زمینه ( دیوار) چیست ؟

براي این منظور، با توجه به جنس و مشخصات سطح زمینه استفاده از عامل اتصال مناسب توصیه می گردد . مثال براي اجراي سازه روي کف تمام شده از جنس سنگ یا سرامیک با توجه به ضخامت لایه از پیچ و رول پلاك ( با طول مناسب ) توصیه می گردد و یا جهت نصب سازه روي دیوار یا سقف هایی که با بلوك هاي تو خالی سفالی یا سیمانی اجرا شده اند استفاده از بولت هاي پروانه اي ، مهار هاي صلیبی و یا پیچ با رول پلاك مخصوص (Hollow Cavity) مناسب می باشد.


آیا سیستم کناف را می توان در نماي خارجی به صورت نمایان (expose) استفاده کرد؟

له ، در سیستم کناف استفاده از دیوار آکواپانل خارجی در نماي ساختمان توصیه می شود که با توجه به طرح معماري پروژه می توان روي سطوح، رنگ نما یا پوشش هاي بافت دارمعدنی اجرا نمود.


در مکان هایی که نیاز به شست و شوي روزمرهء دیوارها وجود دارد( مانند فضا هاي تولید مواد غذایی ) از چه نوع پانلی باید استفاده کرد؟

در فضاهایی که رطوبت محیط زیاد است و یا شرایط آب ریزي مداوم وجود دارد، استفاده از یک لایه صفحه سیمانی Aquapanel Indoor با ضخامت 5/12میلیمتر با استادگذاري به فواصل 60 سانتیمتر الزامی است . براي کسب اطلاعات بیشتر به کاتالوگ "دیوارهاي داخلی با آکواپنل" رجوع شود.


براي محافظت داکت هاي تاسیساتی در برابر حریق چه راه حلی وجود دارد؟

در مقاوم سازي ساختمان در برابر حریق، توجه شود که برخی مسیرهاي قائم تاسیساتی (نظیر داکت هاي برق، کانال هاي تهویه و شوت هاي زباله)، میان طبقات و فضاهاي ساختمان ارتباط ایجاد نموده و امکان نفوذ و سرایت آتش را فراهم می نمایند. بنابراین پوشش و محافظت این گونه مسیرها داراي اهمیت اساسی بوده و در طرح ساختمان باید در نظر گرفته شود. به علاوه، چنین تاسیساتی باید به نحوي به بدنه اصلی ساختمان مهار و محافظت گردند که در طول حریق سقوط نکرده و بار اضافی به دیوار پوششی وارد ننمایند. داکت هاي تاسیساتی جزء زون هاي حریق به شمار می روند، بنابراین دیوارهاي آنها بر اساس ضوابط و جزئیات مربوط به ساختارهاي مقاوم در برابر حریق طراحی و اجرا می شوند. براي این منظور می توان از ساختارهاي دیوار پوششی مستقل از دیوار زمینه استفاده نمود. در صورتی که پوشش کاري از دو سمت دیوار مد نظر باشد، می توان از سازه امگا به عنوان استاد استفاده نمود. بدین ترتیب اجراي لایه هاي پوششی سمت تاسیساتی دیوار، از سمت داخل ساختمان امکان پذیر خواهد بود. در برخی ساختارها، از نوار پنل محافظ براي حفاظت بال استادها (در سمت تاسیساتی) استفاده می شود. در دیوارهایی که در آن ها کد حریق مطرح می باشد، از صفحات گچی نوع FR یا FM استفاده می شود. تعداد و ضخامت لایه هاي پوششی، اندازه و فواصل سازه ها و ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی مصرفی با توجه به کد حریق و ارتفاع مورد نظر تعیین می شود. علاوه بر این موارد، ضوابط مرتبط با ساختارهاي داراي کد حریق (مندرج در دفترچه اخیر) باید در نظر گرفته شوند. ساختارهاي داراي کد حریق داراي ضوابط و جزئیات ویژه هستند؛ لذا براي استفاده از این نوع ساختارها در پروژه ها، هماهنگی با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران قویا توصیه می شود.


در دیوارهاي پوششی بدون سازه ناترازي دیوارزمینه حداکثرچقدر باشد ؟

نا ترازي دیوار زمینه نباید بیش از 4 سانتی متر باشد


در دیوارهاي پوششی با سازه نحوه عبور تاسیسات به چه صورت می باشد؟

وجود فاصله آزاد میان صفحات و دیوار زمینه ، فضاي تاسیساتی مناسبی جهت نصب لایه عایق و عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، آن هم بدون نیاز به شیارزنی، ایجاد می نماید. قرار گیري تاسیسات در فضاي خالی میان لایه پوششی و دیوار زمینه و دفن نشدن آن در داخل مصالح بنایی، علاوه بر رفع مسئله خوردگی و کاهش هزینه تعمیرات، دسترسی به تاسیسات و تعمیرات و نگهداري در مرحله بهره برداري را نیز آسان می نماید. شریان هاي الکتریکی و مکانیکی باید قبل از نصب صفحات، بر روي دیوار زمینه نصب و داراي استحکام کافی باشند. در صورت وجود فاصله تاسیساتی کم، ادوات تاسیساتی نظیر قوطی هاي برق و خروجی هاي آب و فاضلاب بر روي دیوار زمینه متصل می شوند و در غیر این صورت، بر روي سازه هاي پشتیبان نصب می شوند.


دردیوارهاي پوششی با سازه ناترازي دیوارزمینه چگونه باید باشد ؟

در دیوار پوششی با سازه متصل به دیوار زمینه؛ استحکام دیوار زمینه به لحاظ امکان ایجاد و حفظ اتصال میان آن و زیرسازي فلزي داراي اهمیت ویژه است. در دیوارهاي پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه ، شرایط دیوار زمینه تعیین کننده نمی باشد. معمولا براي ناترازي هاي بیش از 4 سانتی متر در دیوار زمینه که نمی توان از ساختار بدون سازه استفاده کرد ، این نوع دیوار پوششی توصیه می گردد

در دیوارهاي پوششی مستقل از دیوار زمینه اجراي ساپورت لازم است؟ درصورت لزوم نحوه اجراي آن چگونه است ؟

در مواردي که ارتفاع دیوار بیش از ارتفاع مجاز و یا عرض آن بیش از اندازه مجاز باشد ، اجراي ساپورت بسته به نظر مشاور پروژه توصیه می شود. در مقاوم سازي ساختمان در برابر حریق، پوشش و محافظت مسیرهاي قائم تاسیساتی نظیر داکت هاي برق، کانال هاي تهویه و شوت هاي زباله که از دیوار پوششی مستقل از دیوار زمینه استفاده می شود ، مهار آن به بدنه اصلی ساختمان باید در نظر گرفته شود.


دردیوارهاي پوششی با سازه اجراي چار چوبها به چه صورتی انجام می شود؟

چهارچوب در و پنجره و بدنه جعبه آتش نشانی و تابلوي برق توکار، به دیوار زمینه متصل می شوند. براي ایجاد یک بازشو، قواعد کلی کار مشابه روش مشروح در کتاب راهنماي دیوارهاي جداکننده کناف ایران می باشد . یعنی حفظ استحکام، یکپارچگی و ایستایی ساختار از طریق ایجاد یک قاب متکی به سازه هاي مجاور. اجزاي افقی قاب بازشوها را سازه UD28 (یا L25) تشکیل می دهد. براي پوشش کاري سطح محیطی درون بازشو که در ضخامت جداره قرار دارد ، به طور معمول از پوشش کاري بدون سازه استفاده می شود. در این حالت، خمیر پرلفیکس بر تمام سطح اجرا شده و لبه آزاد صفحات به سازه هاي تشکیل دهنده قاب بازشو پیچ می شوند. در صورت استفاده از صفحات مرکب یا ساختار پوششی با زیرسازي فلزي در این ناحیه، امکان اجراي لایه عایق تا لبه بازشو وجود خواهد داشت. روش اجراي قاب بازشوي پنجره، مشابه روش اجراي قاب بازشوي تابلوي برق توکار است.


درزگیری و بتونه کاری

آیا قبل از اجراي پوشش نهائی بر روي صفحات روکش دار گچی نیاز به اجراي پرایمر می باشد ؟ چرا ؟

بله ، پس از عملیات درزگیري و قبل از کاشیکاري، اجراي کاغذ دیواري یا رنگ آمیزي با رنگ روغنی ، اجراي لایه پرایمر بر روي کل سطح کار لازم خواهد بود، حذف لایه پرایمر موجب بروز مسایل زیر خواهد شد: 1 - در اجراي کاشی، اتصال مناسب میان چسب کاشی و پنل حاصل نشده، که نتیجه آن فروریزي کاشی ها در دوره بهره برداري خواهد بود. 2 - در صورت اقدام به جداسازي کاغذ دیواري در نوسازي هاي آینده ساختمان، به کاغذ روکش پنل آسیب خواهد رسید (توضیح این که لایه پرایمر موجب می شود که کاغذ دیواري بدون آسیب به کاغذ روکش پنل، از آن جدا شود). 3 - در رنگ آمیزي با رنگ روغنی، حالت سایه و روشن ایجاد شده، همچنین چسبندگی میان رنگ و لایه ماستیک تضعیف خواهد شد (توضیح این که اجراي پرایمر موجب یکسان شدن میزان جذب سطح پنل و محل هاي بتونه کاري شده گردیده و از ایجاد حالت سایه و روشن جلوگیري می نماید) (جهت اجراي رنگ هاي با پایه آب – پلاستیک نیازي به استفاده از پرایمر نمی باشد ولی اجراي یک لایه ماستیک روي سطح کار از الزامات رنگ آمیزي با رنگ هاي پلاستیک/ روغنی می باشد.) جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پرایمر مناسب براي هر یک از کاربردهاي فوق الذکر، با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران تماس حاصل شود


دلیل کاربرد پودر ماستیک چیست ؟ آیا استفاده از آن ضروري می باشد؟

این محصول براي دستیابی به بهترین نتیجه در رنگ آمیزي، توصیه می شودپس از عملیات درزگیري و قبل از رنگ آمیزي، یک لایه نازك پوششی (1 تا 2 میلیمتر) با ماستیک کناف روي تمام سطح کار اجرا شود . (ضخامت قابل قبول، طی یک یا چند مرحله کاري قابل دستیابی است). اجراي لایه ماستیک باعث کاهش دفعات اجراي لایه رنگ می شود و از ایجاد سایه به واسطه تغییر جنسیت سطح زیر کار جلوگیري می نماید.


روي کدام جهت صفحات روکش دار گچی باید پوشش کاري نهائی ( رنگ ) انجام داد ؟ آیا اختلافی وجود دارد ؟

طرف رویی صفحات روکش دار گچی جایی که چاپ مشخصات پانل وجود ندارد ، براي اجراي پوشش کاري نهائی مناسب می باشد. علت این امر این است که پیگیري پانل تولیدي این شرکت در هنگام وقوع مشکل امکان پذیر باشد و تامین کردن لبه AK پانل براي اجراي صحیح عملیات درزگیري و آماده سازي سطح، ضرورت این موضوع را تائید می کند.


جهت جلوگیري از ایجاد ترك در محل اتصال سقف و دیوار چه راه حلی وجود دارد؟

براي جلوگیري از این امرباید در زمان درزگیري کنج داخلی اي که در فصل مشترك دو ساختار خشک قرار دارد (مانند محل تقاطع یک دیوار و یک سقف کناف)، از نوار درزگیر کاغذي استفاده شود. کلیه مراحل اجرا در کتاب راهنماي درزگیري وآماده سازي صفحات روکش دار گچی شرکت کناف ایران (صفحه 18 و19) ذکر شده است. براي درزگیري کنج داخلی اي که در فصل مشترك ساختار خشک و بنایی قرار دارد (مانند محل تقاطع یک دیوار کناف با یک سقف بنایی؛ یا یک سقف کناف با یک دیوار بنایی)، از نوار چسب جدا کننده کناف (Trenn-fix) استفاده می شود؛ بدین ترتیب که قبل از عملیات نصب، نوار ترن فیکس بر روي سازه چسبانده شده و پس از عملیات درزگیري و خشک شدن بتونه، اضافات آن به وسیله تیغ برش جدا می شود . در مواردي خاص می توان از اتصال لغزان در سقف استفاده کرد که تائید جزئیات فنی آن توسط واحد فنی شرکت کناف ایران الزامی است.


مهمترین دلیل ترك بتونه در محل درزها چیست؟

دلایل مختلفی مثل : عدم استفاده از نوار درزگیر کناف جهت مسلح کردن محل درز

عدم رعایت فاصله حداکثر 3 میلی متر درز بین پانل ها

عدم رعایت فاصله پیچ ها در نصب پانل ها

عدم اجراي صحیح زیر سازي فلزي

عدم رعایت کردن مراحل بتونه کاري و درست عمل نیاوردن بتونه درزگیر(طرح اختلاط) در به وجود آمدن ترك موثر می باشند.


معایب استفاده از بتونه سنتی (مل) بجاي ماستیک چیست؟

این محصول به صورت آماده مصرف عرضه شده و نیاز به هیچ گونه اختلاطی ندارد و از آن می توان جهت درزگیري صفحات روکش دار گچی ( به همراه نوار درزگیر) و همچنین جهت پوشش کل سطوح ( پس از اتمام مراحل درزگیري و پوشش درزها ) که اصطلاحا ماستیک کاري نامیده می شود ، استفاده نمود. مزایا و ویژگی هاي این محصول صرفه جویی در وقت ، اجراي آسان و راحت ، قدرت چسبندگی بالا ، امکان پرداخت مناسب و سمباده پذیري آن است و روش اجراي این بتونه ، دقیقا مشابه اجراي بتونه درزگیري کناف و یا پودر ماستیک می باشد .


آیا قاب پیرامونی دیوار ( محل اتصال دیوار کناف با دیوار هاي بنایی ) نیاز به درزگیري دارد ؟

بله، محل اتصال دیوار به عناصر پیرامونی باید با بتونه درزگیر کناف کاملا پر شود همچنین زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال می یابند، به علت این اختلاف، ترکی نامنظم و قابل رؤیت در فصل مشترك آن ها ایجاد می شود. براي جلوگیري از ایجاد چنین ترك هایی، در محلهایی که ساختارهاي کناف و بنایی به یکدیگر می رسند، از نوار چسب جداکننده Trenn-fix استفاده می شود. بدین ترتیب در فصل مشترك دو ساختار، درزي مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهري کار ارتقا می یابد.


نحوه اجراي محصول عایق آبی به چه صورت است ؟

این محصول، جایگزین عایق هاي رطوبتی سنتی می باشد. مزیت استفاده از عایق رطوبتی کناف، ضخامت کم غشاء حاصل از آن است (حدود 2 تا 3 میلیمتر) که امکان اجراي دیوارهاي تک لایه را در سلول هاي تر فراهم می سازد. از دیگر مزایاي مهم این محصول، امکان اجراي کاشی (به وسیله چسب کاشی پایه سیمانی) بر روي آن است. براي اجراي این نوع عایق، ابتدا سطح کار آماده سازي و سپس با عایق رطوبتی کناف پوشش داده می شود به نحوي که لایه عایق، کف را به طور کامل پوشش داده و تا ارتفاع مورد نظر بر روي دیوار امتداد یابد. نقاط حساس مانند کنج ها و آب روها با استفاده از لایه الیافی مخصوص مسلح می شوند. براي کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این محصول و نحوه اجراي آن، به کاتالوگ عایق آبی کناف ایران رجوع شود.


تایل های معدنی AMF

تایل هاي معدنی AMF داراي چه ویژگی هایی هستند؟

§ مقاومت در برابر حریق: تایل هاي این سقفهاي کاذب طبـق اسـتاندارد EN 13501-1 در کـلاس A2 S1 d0 (سـوزنده و دودزا نیستند) قرار دارند. همچنین طبق DIN 4102 تایل هاي معدنی با ضخامت 15 میلیمتر حداقل 60 دقیقـه در برابـر حریق مقاوم هستند. § قابلیت آکوستیک: این تایل به دلیل ساختار و مواد اولیه اي تشکیل دهنده آنها (پشم سنگ و پرلیت) و همچنین حفره هـاي هوا موجود در داخل تایل داراي قابلیت جذب صوت بالایی هستند. این سقف ها از ارتعاش صدا، انعکاس صوت و ایجاد همهمه در فضا جلوگیري کرده و با جذب ارتعاشات مزاحم، محیط مطلوبی را براي کار و فعالیت به لحاظ صوتی ایجاد می کننـد . این سقف ها به خصوص در فضاهاي اداري، تجاري، آموزشی، سالن هاي کنفرانس، سالن هاي آمفی تئـاتر و دیگـر مشابه عملکرد بسیار مهمی داشته و توصیه می شوند. § عایق صوتی: تایل AMF به ضخامت 13 میلیمتر 30دسی بل و 15 میلیمتر 34 دسی بل عایق صوت هسـتند . ایـن تایـل هـا مانع ورود صداهاي مزاحم فضاهاي مجاور و فوقانی به داخل فضاي مورد نظر می شوند. § عایق حرارتی: تایل معدنیAMF به علت وجود پشم سنگ و پرلیت در سـاختار آنهـا عـایق حرارتـی خـوبی هسـتند . λ =0.05-0.07 (بهینه سازي در مصرف انرژي) § سبک بودن: تایل به ضخامت 13 میلیمتر 3/6 و به ضخامت 15 میلیمتر 4/5 کیلو گرم بر متر مربع وزن دارد. ایـن مزیـت در ساختمان باعث سبک شدن وزن کل ساختمان می شود. § سهولت نصب، نگه داري و امکان دسترسی آسان به تاسیسات زیر این سقف ها یکی دیگر از ویژگی ها در سیستم سقف هـاي کاذب مشبک است که آن را از سقف هاي کاذب سنتی (گچ و رابیتس ) متمایز می سازد.


کدام نوع از تایل های AMF مناسب برای فضا های تمیز(استریل) مانند بیمارستان ها و آزمایشگاه ها هستند؟

تایل هاي که در فضاهاي تمیز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: 1- تایل هاي محیط هاي تمیز Clean room این تایل ها امکان رشد، تکثیر و همچنین ترکیب شیمیایی با میکروب ها و باکتري هاي موجود در فضا که به سـطح تایـل مـی چسـبند را نمی دهد. این نوع تایل ها در بیمارستان ها ، مراکزدرمانی، آزمایشگاه ها و کارخانجات داروسازي و بهداشتی توصیه می شوند. طبقه بندي محیط هاي تمیز طبق استانداردهاي بین المللی EN ISO 14644-1 و US.fed STD 209D

  EN ISO 14644-1 US.Fed STD 209D نوع تایل سقف طبق استاندارد
1 ISO Class 4 Class 10 Schlicht SK, 600*60015mm
2 ISO Class 6 Class 1000 Thermofon SK, 600*600*15mm

در جدول زیر اطلاعات فنی مربوط به تایل Schlicht درج شده است.

طبقه بندي، رفتار مواد در برابر حریق و دودهای سمی طبقDIN EN 13501-1 مقاومت در برابر حریق طبق استاندارد DIN 4102 Part 2 جذب صوت آکوستیک aw, NRC عایق صوت آکوستیک (dB) مقاومت در برابر رطوبت RH % انعکاس نور تایل سفید RAL 9010 عایق حرارتی ג لاندا
A2 S1 d0 مواد نسوز ارائه ساختار مشخص از 30 تا 120دقیقه aw = 0,10
NRC= 0,10
34 dB RH 95% حداقل 92% 0,05 W/mK

2- تایل ها هایژن Hygiene

تایل هایی هستند که در محیط هاي بیمارستانی، آزمایشگاه ها و کارخانجات داروسازي، آشپزخانه هاي صنعتی کاربرد دارند و با آلـودگی از انتشار باکتري ها و قارچ ها مبارزه می کنند. این نوع تایل در واقع با ویژگی مبارزه با میکروب ها جلوي واکنش و فعالیت باکتري ها و قـارچ ها را می گیرد. (جهت اطلاعات بیشتر به کاتالوگ شماره AMF 4 مربوط به محیط هاي تمیز توجه فرمائید).


آیا تایل ها مناسب برای فضا و مناطق جغرافیایی مرطوب می باشند؟

تایل ها به ضخامت 15 میلیمتر در برابر رطوبت نسبی 95% ( تایل فاین فرسکو ساترن 90%) مقاوم بوده و جهت استفاده در مناطق جغرافیایی و فضاهاي مرطوب مناسب می باشند


مقاومت تایل AMF در مقابل آب ریزش چگونه است؟

در مقابل تماس مستقیم با آب زرد می شوند. این خاصیت می تواند به عنوان یک هشدار در مورد نقص تاسیسات پشت سقف کاذب تلقی شود که باعث تشخیص زود هنگام و کاهش صدمات ناشی از مشکلات تاسیساتی می گردد.


نحوه بارگیري و حمل و نقل تایل AMF چگونه است؟

طبق دستورالعمل تهیه شده: · حمل پالت هاي AMF باید با لیفتراك انجام شده و از حمل دستی پالت به کف کامیون خودداري گردد. · پالت ها را نباید از زیر تایل ها خارج نمود. · از باز کردن نایلون دور پالت خودداري نموده و پالت در بسته بندي اصلی کارخانه AMF نگهداري شود. · تکان هاي شدید در زمان حمل پالت با لیفتراك باعث آسیب دیدگی تایل ها می گردد، لذا هنگام حمل می بایست لیفتراك به آهستگی رانده شده و از ترمزهاي ناگهانی اجتناب شود. · کف کامیون باید صاف بوده تا تعادل پالت ها حفظ گردد. همچنین باید در دو طرف پالت، محافظ گذاشته شود تا از واژگون شدن آن جلوگیري شود. · کامیون حمل باید سقف دار بوده و یا این که پالت ها به وسیله چادر در مقابل باران محافظت گردد. · کارتن ها به هیچ عنوان نباید از سمت لبه یا گوشه بر روي زمین گذاشته شوند. · تایل ها باید با احتیاط و ترجیحا" توسط بالابر کارگاه یا آسانسور ساختمان به طبقات حمل شود.


در پروژه های در حال اجرا در چه زمانی باید تایل گذاری انجام شود؟

تایل هاي AMF در آخرین مرحله نازك کاري به کارگاه حمل شود. در این شرایط بایستی تاسیسات زیر سقف انجام، پنجره ها و شبکه زیرسازي نصب شده باشد. کف تمام شده در طبقات اجرا شده و بعد از تمیز نمودن کارگاه از گرد و خاك تایل ها را با دستکش سفید و تمیز نصب نمود. همچنین بسته تایل ها با احتیاط و توسط آسانسور کارگاه به طبقات حمل شود


آیا تایل AMF رنگ پذیر است ؟

بله ، امکان رنگ آمیزي این تایل ها به دفعات وجود دارد، فقط توجه به این نکته لازم است که در تایل هاي سوراخ دار micro perforated رنگ آمیزي باعث کاهش جذب صوت تایل خواهد شد.


نحوه انبار و نگهداري تایل AMF چگونه است؟

طبق دستورالعمل تهیه شده: · در صورتی که امکان خیس شدن یا نم کشیدن تایل ها وجود دارد نباید از آن محل جهت انبار نمودن تایل ها استفاده نمود. · از جابجایی غیر ضروري پالت ها در محیط انبار باید خودداري نمود. · در صورت باز نمودن پالت، کارتن ها را باید با احتیاط حمل کرده و از رها کردن یا انداختن آنها بر روي زمین خودداري نمود. · دماي محیط انبار نباید از 32 درجه سانتیگراد بیشتر باشد، همچنین رطوبت محیط براي تایل هاي 15 میلی متر باید کمتر از 90% و براي تایل هاي 13 میلی متر کمتر از 70%باشد. · تایل هاي AMF را باید در مکانی سرپوشیده، خشک و صاف که امکان تبادل حرارتی در آن وجود دارد انبار نمود. · کارتن ها از سمت لبه و گوشه رها نشوند. · کارتن جعبه AMF با کاتر بریده ش


صفحات سیمانی مسلح آکواپنل

آیا صفحات سیمانی آکوا پنل را مانند صفحات روکش دار گچی می توان به تنهایی به دیوار موجود بتنی یا بنایی چسباند ؟

خیر ، صفحات سیمانی آکواپنل باید برروي زیر سازي فلزي و ساختار مورد تائید واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران ، اجرا شوند


نصب صفحات سیمانی به صورت عمودي یا افقی و پشت یا روي آن چه اختلافی ایجاد می کند ؟

نصب صفحات سیمانی خارجی و داخلی لزوما به صورت افقی انجام می شود زیرا شبکه فایبرگلاس مسلح کننده صفحات در این جهت مقاوم تر است. اجراي عمودي این صفحات تنها درصورتی که عرض محل مورد نظر نصب 120 سانتیمتر و کمتر باشد و پنل یک تکه اجرا شود، مجاز میباشد. اجراي اندود مخصوص سیمانی ، چسب کاشی یا اندود آماده مصرف Q4 Finish روي سطحی که لوگوي AQUAPANEL بر آن درج شده است انجام خواهد گرفت.


در صورت استفاده از نماي سنگ ، آلومینیوم و ...بر روي دیوار آکواپانل خارجی، نحوه نصب چگونه است؟

ستفاده از سنگ روي دیوار خارجی آکواپنل کناف توصیه نمی گردد ولی رنگ آمیزي با رنگهاي مناسب نما، پوشش هاي نماي بافت دار معدنی(Mineral) ، آجرپلاك مورد تایید است ، در صورت نیاز به اجراي سنگ نما باید بصورت خشکه چینی همراه با پروفیل کشی و ساپورت گیري مربوطه از سازه اصلی انجام شود. جهت اطمینان از جزئیات صحیح اجرایی ، مشاوره با واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران توصیه می گردد .


آیا می توان بعنوان پوشش نهایی از سیستم آکواپانل بدون نیاز به مصالح دیگر استفاده نمود؟

بله ،در صورت استفاده از سیستم آکواپنل خارجی به عنوان نما پس از درزگیري با اندود مخصوص درزگیري و استفاده از شبکه توري فایبرگلاس و اندود مخصوص سیمانی پوششی SM700 در کل سطح پانل ها ، می توان این مرحله را به عنوان پوشش نهائی نما در نظر گرفت .


روش ایمن نمودن دیوار هاي پیرامونی (آکوا پانل) در طبقات همکف ، اول و ساختمانهاي ویلایی به چه صورت است؟

براي ایمن نمودن دیوار ها می توان از یک ، دو یا سه لایه ورق گالوانیزه در بین پانل ها به طوري که سطح دیوار را کامل پوشش دهد ، استفاده نمود . خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی فنی تماس حاصل فرمایید.


میزان مقاومت سیستم آکواپانل در برابر بارش باران و چرخه ذوب و یخبندان چگونه تعریف می شود؟

اساس سیستم آکواپنل خارجی مقاومت 100 درصد در برابر باران و تغییرات شرایط جوي و مقاومت کامل در چرخه هاي متعدد ذوب و یخبندان می باشد که این مزایا به شرط اجراي صحیح ساختار و رعایت جزئیات نصب مورد نظر به راحتی قابل دستیابی می باشد ( Test . ( Report ETA


اجراي پرایمر روي صفحات مسلح سیمانی داخلی یا خارجی ضرورت دارد ؟

بر روي صفحات مسلح سیمانی داخلی پیش از کاشی کاري یا قبل از رنگ آمیزي، باید سطح پانل ها با پرایمر مخصوص پوشانده شوند و همچنین در صفحات مسلح سیمانی خارجی در صورتی که نماي مورد نظر با رنگ پوشانده می شود اجراي لایه پرایمر پیش از آن الزامی است


شرایط نصب و اجراي سنگ و کاشی بر روي دیوار آکواپنل داخلی چگونه است ؟

کاشی کاري و نصب سنگ بر روي دیوار آکواپنل داخلی توسط چسب کاشی و چسب سنگ مناسب مشروط به آنکه وزن قطعات الحاقی از 40 کیلوگرم در هرمتر مربع تجاوز نکرده و ابعاد آنها بیش از 33*33 سانتمیتر نباشد، امکان پذیر است در صورت استفاده از هر نوع پوششی که ابعاد یا وزن آن فرا تر از این شرایط باشد ، اجراي زیر سازي فلزي تقویتی ضرورت دارد .


در صورت استفاده از نماي ثانویه پوششی در جلوي دیوار خارجی آکواپنل ، آیا انجام کلیه مراحل درزگیري و پوشش با اندود مخصوص الزامی است ؟

در صورت آب بند بودن و عدم نفوذ آب انجام مراحل فوق تا درزگیري کفایت می نماید . استعلام از واحد پشتیبانی فنی در این زمینه توصیه میگردد.


زیرسازي دیوار هاي خارجی ( فواصل پروفیل هاي فلزي رانر و استاد ) بر چه اساسی تعیین می گردد؟

ارتفاع و محل قرارگیري ساختمان ( شدت وزش بار باد مطابق با الزامات و داده هاي مندرج در مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ) ، ارتفاع کف تا سقف و نوع مهار شوندگی دیوار ، تعیین کننده در مشخصات زیرسازي فلزي دیوار هاي خارجی می باشد. جهت انتخاب ساختار مناسب و مورد تایید زیرسازي با واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف تماس حاصل فرمایید.


ضرورت استفاده از لایه آب بند (Tyvek) چیست ؟

بسته به شرایط اقلیمی منطقه نصب، ممکن است در وجه بیرونی دیوار خارجی کناف و قبل از اجراي پانلهاي سیمانی، نیاز به اجراي لایه آب بند Tyvek باشد. این لایه از سمت بیرون (محلی چاپ لوگو) اجازه نفوذ آب به داخل ساختار دیوار را نداده و از سمت داخل رطوبت موجود در هواي ساختمان را از میان خود عبور داده و به بیرون هدایت و زهکش مینماید. اجراي این لایه در مناطقی که اقلیم غالب سرد و خشک دارند، الزامی است. در مناطقی با اقلیم غالباً گرم و خشک، لزوم اجراي اجراي این لایه پس از بررسی همه جوانب و با مشاوره واحد پشتیبانی فنی کناف ایران، مشخص میگردد. در اقلیمهاي گرم و شرجی (مانند مناطق جنوبی کشور) اجراي این لایه ضرورتی ندارد


محل قرار گیري و شیوه صحیح اجراي لایه مخصوص آب بند (Tyvek) و لایه بخار بند (مشمع پلاستیکی ضخیم) چگونه است ؟

لایه آب بند (Tyvek) قبل از نصب آکواپنل خارجی با استفاده از چسب نواري مناسب دو طرفه روي زیرسازي اجرا میگردد. در مناطقی با اقلیم شرجی استفاده از لایه بخار بند (مشمع پلاستیکی ضخیم) قبل از اجراي پانل گچی از وجه داخلی دیوار، اکیداً توصیه میگردد.


آیا مجاز به استفاده از اندود سیمانی پوششی SM700 به تنهایی و بدون رنگ آمیزي می باشیم ؟

بله در صورتیکه ضخامت اندود مارموریت اجرا شده از 7 میلیمتر کمتر نباشد، میتوان آنرا بعنوان سطح تمام شده نما در نظر گرفت.


آیا مجاز به اجراي ملات سیمان با تخته ماله به عنوان جایگزین اندود سیمانی پوششی SM700 می باشیم

خیر ، چون اجراي این سیستم روي دیوار خارجی کناف نامتعارف میباشد و اجراي ملات سیمان با تخته ماله در این سیستم به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین اندود مخصوص پوششی سیمانی مارموریت شود . در صورت نیاز به اجراي سیمان شسته میتوان آنرا روي اندود اجرا شده با مارموریت و شبکه توري مسلح کننده سطح، اجرا نمود ولی چسبندگی مناسب باید حتماً تامین شود.


اختلاف صفحات سیمانی آکواپنل داخلی(Indoor) با نوع خارجی (Outdoor) آن در چیست ؟

طرح اختلاط و مواد اولیه و مشخصات فنی آکواپنل داخلی با نوع خارجی آن کاملاً متفاوت بوده و آکواپنل خارجی داراي چگالی و وزن بالاتري نسبت به نوع داخلی آن می باشد به همین دلیل آکواپنل خارجی را می توان در فضاي داخلی به کار برد ولی بر عکس این امر امکان پذیر نمی باشد . رجوع به مشخصات فنی و آدرس اینترنتی www.aquapanel.com در این زمینه توصیه می شود.


آیا اجراي درز نمایان (چفت) در نماي ساختمان با صفحات مسلح سیمانی آکواپنل عملی است؟

بله. جهت اطلاع از جزئیات مخصوص اجرایی، با واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران تماس حاصل فرمایید


آیا این محصول تائیدیه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران را داراست؟

بله. جهت مشاهده تاییدیه فنی به بخش "گواهینامه ها و تائیدیه هاي فنی" وب سایت شرکت کناف ایران مراجعه فرمایید.