KnaufKnauf

پشتیبانی ما

باور ما این است که رضایتمندی شما مشتری محترم، در گرو توانایی هر چه بهتر ما در ارائه خدمات پشتیبانی است. خدماتی رایگان که در حین و پس از هر پیمان ما با شما، و تنها برای نیل به رضایتمندی شما ارائه می گردند:

  • ارائه خدمان مشاوره مهندسی رایگان برای پیشنهاد دادن ساختارهای متناسب با کاربری
  • ارائه آنالیز مصالح مورد نیاز برای ساختارهای بکار گرفته شده در طرح های پروژه
  • ارائه پیشنهاد و طرح های معماری برای فضاهای دکوراتیو
  • تامین و ارسال مصالح درخواستی شما در کمترین زمان .
  • خدمات بازرسی کارشناسان شرکت کناف ایران از پروژه شما در مراحل مختلف اجرای کار
  • کنترل کیفی عملکرد گروه های اجرایی توسط کارشناسان بخش کنترل پروژه.
  • ثبت نام رایگان نمایندگان شما در دوره های آموزشی شرکت کناف .
  • نظرسنجی کتبی دوره ای از شما در مراحل مختلف کار .
  • جایگزینی محصول معیوب و ترمیم خرابی ها در زمان مشخص پس از پایان کار.