KnaufKnauf

پیمان های ما

شرکت معمار تجارت در پیمان ها و قراردادهای خود با مشتریان و کارفرمایان گرانقدر، آماده ارائه تضامین زیر می باشد:

 • تأمین مصالح ساخت و مورد تأیید شرکت کناف ایران
 • پیاده سازی و اجرای ساختارهای تأیید شده شرکت کناف ایران در پروژه ها، مطابق با طرح ها و نقشه های استاندارد به روز این شرکت.
 • مدیریت پروژه ها با بهره گیری از توان مدیریتی و تخصصی نیروهای کارآمد
 • بکارگیری سرپرستان و گروه های اجرایی آموزش دیده در دوره های نظارت و نصب شرکت کناف ایران و دارندگان گواهینامه های صادر شده از این شرکت.
 • رعایت موازین اخلاقی و رفتاری در محیط کارگاه
 • رعایت موازین بهداشت محیط کار و بهداشت شخصی
 • در دسترش بودن سرپرستان و مدیران شرکت به منظور پاسخگویی به مشتریان
 • پایبندی به کلیه ضوابط و دستورالعمل های ایمنی در کار
 • اهتمام در به حداقل رسانیدن میزان دورریز مصالح
 • پایبندی به ضوابط حفظ محیط زیست و پرهیز از ایجاد آلودگی های
 • محرمانه نگهداشتن مدارک فنی و طرح های مرتبط به پروژه ها