KnaufKnauf

تسهیلات ویژه برای پروژه های اموزشی ،درمانی و اداری

تسهیلات ویژه برای پروژه های اموزشی ،درمانی و اداری سه شنبه ۱۴ شهریور ۹۶ تسهیلات ویژه برای پروژه های اموزشی ،درمانی و اداری

شرکت کناف ایران نسبت به ارائه تسهیلات ویژه به پروژه هاي آموزشی، درمانی و اداري و ... که از سیستم هاي سقف کاذب مشبک با تایل گچی استفاده می نمایند، از تاریخ 96/05/10 و به مدت محدود اقدام نموده است.